Zajęcia Dodatkowe


Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2015/2016

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin ( dzień tygodnia, lekcja lub godziny)

1

Krystyna Antosz

Koło biblijno- misyjne

ruchome

2

Tomasz Gorączko

Zajęcia sportowe

Basen - ruchome

3

Aneta Górecka

Zajęcia rozwijające zainteresowania biologią i chemią

Wtorek; 8 lekcja

4

Tomasz Górecki

Koło z języka niemieckiego

Środa; 14:25 – 15:10

5

Witold Jaroń

Koło Edukacji Obywatelskiej

Piątek, 13:40 – 14:00

6

Lidia Łabędź

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - historia

Wtorek, 14:35 – 15:20

Czwartek, 14:35 – 15:20

Wtorek, 8:00 – 8:45

Czwartek, 8:00 – 8:45

7

Lilianna Mitana

Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie i wyrównawcze

Poniedziałek, 13:40 – 14:25

8

Andrzej Moskal

Koło artystyczne

 Poniedziałek lub piątek  lekcja 7- ruchome

9

Anna Ochender – Lebiest

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klasy I i II

Wtorek, 7:15 – 8:00

10

Katarzyna Oramus

Zajęcia sportowe, basen

Poniedziałek, 14:25 – 15:10

 

11

Andrzej Pietrzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki kl. 3a i 3b

Piątek, 7:15 – 8:00

12

Marzena Pietrzak

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz przygotowujące do egzaminu

Czwartek; 7:15 – 8:00

Środa; 14:25 – 15:10

13

Tomasz Sikora

Zajęcia sportowe

Poniedziałek, 14:35 – 16:00

Wtorek, 14:35 – 16:00

Środa, 14:35 – 16:05

Czwartek, 15:20 – 16:05

14

Danuta Stępniowska

Koło geograficzne

Poniedziałek, 13:40 – 15:20

15

Anna Węgrzyn

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Wtorek , 7:40 – 8:00

16

Marzena Wierzba

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Poniedziałek 10:50- 11:35

Wtorek  8:00 – 8:45

17

Weronika Cygal

Świetlica

Wtorek, 7:30 – 8:00

18

Dorota Pulchna

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło matematyczne

Środa, 13:40 – 14:25

Czwartek, 13:40 – 14:25

19

Katarzyna Oramus

Świetlica

Poniedziałek; 13:40 – 14:25

Środa; 13:40 – 14;25

20

Marzena Pietrzak

świetlica

Wtorek; 8:00 – 9:40

Czwartek; 8:00 – 8:45

Dla ucznia


Dla nauczyciela