Dni wolne od zajęć dydaktycznych


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

propozycjazgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 16/2016 z dnia 27-09-2016 r.

 

 

L.p.

Data (Święto, powód)

Dzień tygodnia

1

31.10.2016 r. – przed Wszystkimi Świętymi

Poniedziałek

2

19.04.2017 r. – Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

Środa

3

20.04.2017 r. – Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza

Czwartek

4

21.04.2017 r. – Egzamin gimnazjalny – część językowa

Piątek

5

02.05.2017 r. – dzień po święcie  1 – go maja

Wtorek

6

04.05.2017 r. – dzień po święcie 3 – go maja

Czwartek

7

05.05.2017 r. – dwa dni po święcie 3 – go maja

Piątek

8

16.06.2017 r. – dzień po Bożym Ciele

Piątek

 

 

 

Dla ucznia


Dla nauczyciela