Kalendarz Imprez SzkolnychKALENDARZ  IMPREZ  SZKOLNYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2015/2016

 

lp

Nazwa imprezy

Termin

Odpowiedzialni

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

01-09-2015 r.

dyrektor

2

Ślubowanie klasy I + Dzień Edukacji Narodowej

14 – 10 – 2015 r.

Anna Ochender-Lebiest

SU

3

Dzień Papieski dla SP i Gimnazjum oraz w Domu seniora

21 - 10 – 2015 r.

p. Krystyna Antosz

p. Maria Holewa

4

Święto Niepodległości

- 11 – 2015 r.

z SP

p. Andrzej Moskal

 

p. Anna Węgrzyn

5

Andrzejki

- 11 – 2015 r.

wychowawcy klas

 

SU

6

Apel Świąteczny – Boże Narodzenie – Jasełka

22 – 12 – 2015 r.

p. Krystyna Antosz

 

p. Maria Holewa

 

p. Oleksy – Sołtys Małgorzata

7

Wigilia szkolna   SP i Gimnazjum

- 12 – 2015 r.

z SP

 

wychowawcy klas

8

Jasełka w kościele

- 12 – 2015 r.

p. Krystyna Antosz

 

p. Maria Holewa

 

9

Jasełka w Domu Seniora

- 01 – 2016 r.

p. Maria Holewa

 

p. Krystyna Antosz

 

10

Zabawa karnawałowa

- 01 – 2016 r.

wychowawcy klas

 

SU

11

Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata

- 04 – 2016 r.

p. Górecka Aneta

 

p. Mitana Lilianna

 

12

Misterium o Męce Pańskiej

- 03 – 2016 r.

p. Maria Holewa

 

p. Krystyna Antosz

 

13

Egzaminy gimnazjalne – część humanistyczna

18 – 04 – 2016 r.

dyrektor + nauczyciele z komisji

14

Egzaminy gimnazjalne – część matematyczno – przyrodnicza

19 – 04 – 2016 r.

dyrektor + nauczyciele z komisji

15

Egzaminy gimnazjalne – część językowa

20 – 04 – 2016 r.

dyrektor + nauczyciele z komisji

16

Konstytucja 3-go Maja

- 2016 r.

 z SP

p.

 

p. Marzena Wierzba

 

17

Piknik rodzinny

-06-2016 r

Wszyscy nauczyciele, koordynator;

 

18

Dzień Sportu szkolnego + piknik dla uczniów

21 lub 22- 06 – 2016 r.

p. Tomasz Gorączko

p. Katarzyna Oramus

p. Tomasz Sikora

19

Pożegnanie klas 3a i 3b  + rozdanie nagród

23 – 06 – 2016 r.

p. Marzena Pietrzak

p. Tomasz Górecki

p. Oramus K,.

20

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24 – 06 – 2016 r.

dyrektor + samorząd uczniowski

 

 

Zaopiniowany pozytywnie uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16/2015 z dnia 15-09-2015 r.

Dla ucznia


Dla nauczyciela