Aktualny Kalendarz Roku Szkolnego


KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2016/2017

 

Publicznego Gimnazjum w Głogoczowie

 

L.p

Wydarzenie

Termin

I półrocze trwa od 01 września 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno -wychowawczych

1 września 2016 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

3

Zakończenie I półrocza

20 stycznia 2017 r.

4

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2017 r. 

5

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

 

6

Egzamin  gimnazjalny

– część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r.

7

Egzamin  gimnazjalny

 -  część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2017 r.

8

Egzamin gimnazjalny

 - część z języka obcego nowożytnego

21 kwietnia 2017 r.

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno  - wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

10

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r

 

 

Dla ucznia


Dla nauczyciela