Plan lekcji
 

GIMNAZJUM

 

Poniedziałek 

 

G 

1aG

1bG

2G

3G

św

G 

8:00 - 8:45

1 

pol 02 geo 21

infG3/św

    mat 23

24

1 

8:55 - 9:40

2 

     niem 25

     ang 02

 infG2/św/zkk

    geo 21

24

2 

9:50 - 10:35

3 

     mat 21

      pol 02

    infG1/św

  niem 24/wf

sg

3 

10:50-11:35

4 

      gw 10

      gw 02

     gw 22

     gw 21

 

4 

11:50-12:35

5 

     ang 02

    mat 23

     fiz 21

  wf/niem 12

 

5 

12:45-13:30

6 

         wf

    niem25/

    rewG 24

     rel 23

       fiz 21

 

6 

13:40-14:25

7 

 

     fiz 21

    mat 22

       rel 25

 

7 

14:35-15:20

8 

 

 

 

        infG3

 

8 

 

Wtorek 

8:00 - 8:45

1 

ang 02

pol 21

wf

     mat 23

 

1 

8:55 - 9:40

2 

      mat 02

     mat. 21

       pol 22

    wf/ang 02

 

2 

9:50 - 10:35

3 

     chem 13

   z.tech 21

       pol 22

    ang 02/wf

 

3 

10:50 -11:35

4 

      hist 23

   wf/rewK 24

       ang 02

    chem 21

 

4 

11:50 -12:35

5 

       pol 25

    chem 02

       mat 21

     hist 23

 

5 

12:45 -13:30

6 

    wdzwr 02

     hist 23

      z.tech 21

     pol 25

 

6 

13:40 -14:25

7 

 

    wdzwr 02

      hist 23

     fiz 21

 

7 

14:35 -15:20

8 

 

 

 

     fiz 21

 

8 

 

Środa 

8:00 - 8:45

1 

      pol 02

      rel 24

    niem 21

  wf/infG2/sw

sg

1 

8:55 - 9:40

2 

      mat 21

       wf

    pol 02

  infG1/wf/św

24

2 

9:50 - 10:35

3 

      fiz 21

     ang 02

      wf

     mat 22

 

3 

10:50 -11:35

4 

       wf

     pol 12

   ang 02

     geo 21

 

4 

11:50 -12:35

5 

     rel 10

     biol 02

   mat 21

     pol 22

 

5 

12:45 -13:30

6 

     geo 21

   chem 02

   biol 23

     pol 22

 

6 

13:40 -14:25

7 

    chem 02

    rewG 24

   geo 21

  wdzwr23/zkk

 

7 

14:35 -15:20

8 

 

 

  wdzwr 23

 

 

8 

 

Czwartek 

8:00 - 8:45

1 

     muz 11

    ang 02

         wf

    mat 21

 

1 

8:55 - 9:40

2 

     mat 21

    muz 27

     hist 23

   wf/ang 02

 

2 

9:50 - 10:35

3 

    z. tech 21

       wf

     mat 22

   ang 02/wf

 

3 

10:50 -11:35

4 

        wf

    mat. 21

     ang 02

     hist 22

 

4 

11:50 -12:35

5 

     pol 02

    hist 21

     z.art 10

      pol 25

 

5 

12:45 -13:30

6 

     niem 23

    pol 02

     wos 21

    z.art 25

 

6 

13:40 -14:25

7 

      hist 21

   niem 27/

    rewK 24

     pol 02

   chem 22

 

7 

14:35 -15:20

8 

 

 

 

niemK 23/zkk

 

8 

 

Piątek 

8:00 - 8:45

1 

     ang 02

     mat 21

    niem 10

      biol 25

 

1 

8:55 - 9:40

2 

     biol 24

     mat 21

      pol 22

      niem 17/

       ang 02

 

2 

9:50 - 10:35

3 

     rel 10

     pol 27

      biol 21

       ang 02/

       niem 22

 

3 

10:50 -11:35

4 

      pol 12

     wos 11

       rel 22

      pol 21

 

4 

11:50 -12:35

5 

      wos 24

         wf

     chem 22

     mat 21

 

5 

12:45 -13:30

6 

         wf

      rel 27

      mat 21

     edb 22

 

6 

13:40 -14:25

7 

 

 

         wf

      rel 21

 

7 

14:35 -15:20

8 

 

 

 

 

 

8 

 

1aG

1bG

2G

3G

św

 

Pliki do pobrania:

podział gim.pdf

Dla ucznia


Dla nauczyciela