Szkolny Zestaw Programów NauczaniaSzkolny zestaw programów nauczania

(zgodny z nową podstawą programową)

Publicznego Gimnazjum w Głogoczowie

w  roku szkolnym  2016/2017 dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zaopiniowany  przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2016 r.

uchwałą nr 14/2016

 

Numer w szkolnym zestawie

Przedmiot

Klasa

Nazwa programu, autor

1

     Biologia

I, II, III

„Puls życia” – program nauczania biologii w gimnazjum – autor Anna Zdziennicka

2

Geografia

I, II, III

„Puls Ziemi” - program nauczania geografii w gimnazjum – autorka Ewa Maria Tuz

3

Język polski

I, II, III

„Miedzy nami” - Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I – III gimnazjum) – autorki – Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska

4

Historia

I, II, III

„Śladami przeszłości” - program nauczania ogólnego historii w klasach I – III gimnazjum – autorzy Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski

5

Matematyka

 III

„Matematyka z  plusem” – program nauczania dla trzeciego etapu edukacyjnego (kl. I – III gimnazjum) – autorzy Marta Jacewicz, Marcin Korpiński, Jacek Lech

6

Matematyka

I, II

„Matematyka na czasie” – program nauczania dla trzeciego etapu edukacyjnego (kl. I – III gimnazjum) – autorzy Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek

7

Chemia

I, II, III

Program nauczania w gimnazjum – autorki Teresa Kulawik, Maria Litwin

8

Język niemiecki

I, II, III

Kurs Magnet na III etap edukacyjny, poziom III.O – autor Marta Wawrzyniak

9

Wychowanie fizyczne

I, II, III

Program nauczania – koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie. Sport. Rekreacja”, autorzy – Urszula Kierczak, Janusz Janota

10

Fizyka

I, II, III

„Świat fizyki” -  program nauczania ogólnego fizyki w klasach I-III gimnazjum – autor Barbara Sagnowska

11

Zajęcia techniczne

I

„Bliżej techniki” – moduł „O żywności i żywieniu” -program nauczania ogólnego zajęć technicznych w  klasach I –III gimnazjum – autorzy  Maria Boniecka i Danuta Łazuchowicz

12

Zajęcia techniczne

II

„Bliżej techniki” – moduł „O bezpieczeństwie w przestrzeni drogowej” -program nauczania  zajęć technicznych w  gimnazjum – autorzy  Bogumiła Bogacka-Osińska, Ewa Królicka

13

Język angielski

II, III

Program nauczania – III etap edukacyjny, poziom średniozaawansowany III.1 – autorki Barbara Maciszewska i Ewa Lewandowska

14

Język angielski

I

Program nauczania – III etap edukacyjny, poziom średniozaawansowany III.1 – autorstwa Barbary Tittenbrum i Ewy Piotrowskiej

15

Informatyka

 II

Program nauczania informatyki „ Informatyka dla ciebie” – autor Ewa Filipowicz

16

Informatyka

III

Program nauczania informatyki – autor Marek Kołodziej, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon  Sp. z o. o., Gdynia 2010 r.

17

Wychowanie do życia w rodzinie

I, II, III

„Wędrując ku dorosłości” – program nauczania dla klas I – III gimnazjum – autor Teresa Król

18

Muzyka

I

„Świat muzyki” – program nauczania muzyki w gimnazjum( aut. programu: Dorota Nita-Komorowska, Agnieszka Sołtysik)  - WSiP

19

Plastyka

I

„Bliżej sztuki” – program nauczania w gimnazjum(aut. programu: Beata Mikulik) – WSiP

20

Religia

I, II, III

AZ – 3 -  02/10

21

WOS

 I, II

„Dziś i jutro” – program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie  w klasach I –III gimnazjum autor Teresa Kowalewska

22

Zajęcia artystyczne

II

Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum do nowej podstawy programowej – Autor Eugeniusz Wachowiak, Agencja Wydawnicza „Gawa” Sp. j. , Piła 2010 r.

23

Zajęcia artystyczne

III

Zajęcia artystyczne-Kraina sztuki. Sztuka w przestrzeni publicznej. Plastyka i teatr. –autor E. Jezierska, wyd. Wydawnictwa Szkolne PWN

24

Edukacja dla bezpieczeństwa

III

Edukacja dla bezpieczeństwa - Program nauczania  dla trzeciego etapu edukacyjnego – autor Mieczysław Borowiecki, wyd. Wydawnictwa Szkolne PWN

 

Dla ucznia


Dla nauczyciela