Grono pedagogiczne        Grono Pedagogiczne

       w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Nazwisko i imię

nauczyciela

Nauczane przedmioty, prowadzone zajęcia, pełnione funkcje

1

mgr Dorota Pulchna

nauczyciel matematyki, dyrektor szkoły

2

mgr Krystyna Antosz

nauczyciel religii

3

mgr Łukasz Płonka

nauczyciel rewalidacji oraz nauczyciel wspomagający

4

mgr Małgorzata Oleksy-Sołtys

pedagog 

5

mgr Tomasz Gorączko

nauczyciel wychowania fizycznego

6

mgr Aneta Górecka

nauczyciel biologii, chemii oraz wychowania do życia w rodzinie

7

mgr Tomasz Górecki

nauczyciel języka niemieckiego

8

mgr Witold Jaroń

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa

9

mgr Lidia Łabędź

nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

10

mgr Lilianna Mitana

nauczyciel biologii, chemii oraz wychowania do życia w rodzinie

11

mgr Andrzej Moskal

nauczyciel muzyki, plastyki oraz zajęć artystycznych

12

mgr inż. Anna Ochender- Lebiest

nauczyciel fizyki, informatyki, techniki

13

mgr Katarzyna Oramus

nauczyciel wychowania fizycznego

14

mgr inż. Andrzej Pietrzak

nauczyciel matematyki,

15

mgr inż. Marzena Pietrzak

nauczyciel języka angielskiego

16

mgr Tomasz Sikora

nauczyciel wychowania fizycznego, zajęcia sportowe

17

mgr Danuta Stępniowska

nauczyciel geografii

18

mgr Anna Węgrzyn

nauczyciel języka polskiego

19

mgr Marzena Wierzba

nauczyciel języka polskiego, biblioteka

 

Dla ucznia


Dla nauczyciela