DyrektorDYREKTOR  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  GŁOGOCZOWIE


 

mgr Dorota Pulchna

 

e – mail : pgglo@interia.pl 

 

tel. 12 273 – 77 - 12

 

 

 

Dla ucznia


Dla nauczyciela