Historia szkoły


        Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie swoją działalność rozpoczęło 1 września 2006 roku w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Dyrektorem szkoły została pani Dorota Pulchna, która funkcję dyrektora pełni do dziś. 12 października odbyło się pierwsze ślubowanie klas pierwszych. Dyrektor szkoły oraz młodzież przywitała zaproszonych na tę uroczystość gości, byli to: radni Czesław Wierzba i Edward Suder, sołtys Jan Kantor oraz Członkowie Rady Sołeckiej, która przekazała fundusze na wyposażenie szkoły i dzięki temu młodzież mogła uczyć się w dobrych warunkach i korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu. W tym poważnym dniu zostały również złożone podziękowania osobom, które wspierały powstanie Gimnazjum, a były to: pani Danuta Noszka – Leśniewska, pani Wiesława Syrek, państwo Janina i Józef Tylkowie, państwo Agnieszka i Zbigniew Leśniakowie, pan Marek Górszczak oraz wiele innych osób, które przybyły na uroczystość.

     Uczniowie słowa roty wypowiadali z szacunkiem, gdyż ślubowali na flagę oraz godło państwowe. Powagi uroczystości dodawała muzyka, były to piosenki artystów „Piwnicy pod baranami”, dźwięki werbli oraz fragmenty „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Emocje młodzieży były tym większe, gdyż przysłuchiwali im się rodzice i przyjaciele.
         Ponieważ spotkanie odbyło się w dniu poprzedzającym Święto Edukacji Narodowej, w drugiej części uroczystości uczniowie oraz ich rodzice podziękowali pedagogom za trud włożony w nauczanie i wychowanie. Na koniec wszyscy obecni z przyjemnością wysłuchali i obejrzeli gimnazjalistów rapujących strofy „Pana Tadeusza”.
       Każdego z obecnych na uroczystości urzekła oprawa muzyczna, dekoracje oraz przekazane w nowoczesnej formie treści. Nad przygotowaniem oraz przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni klasy, pani Dorota Piegza. Spotkanie zostało upamiętnione zbiorowymi fotografiami oraz wpisami do kroniki szkoły.
        Uczniowie Gimnazjum wyróżniali się w różnorodnych konkursach i zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym i wojewódzkim. I tak w roku szkolnym 2007/2008 uczniowie brali udział w etapie szkolnym 7 z 12 konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów. Jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu rejonowego Konkursu Fizyki i Astronomii. Uczestniczyli w konkursach artystycznych pieśni patriotycznej oraz kolęd i pastorałek w Domu Kultury w Głogoczowie – uczeń klasy II zdobył wyróżnienie oraz zajął III miejsce. Uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, w którym jeden uczestnik otrzymał wyróżnienie w etapie gminnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia w którym jeden uczestnik przeszedł do etapu wojewódzkiego.
        W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie otrzymali następujące wyróżnienia: uczeń klasy II zdobył I miejsce w etapie gminnym oraz I miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie w Konkursie Krajoznawczym o Ziemi Myślenickiej i Małopolsce. Uczeń klasy III zdobył I miejsce w etapie gminnym Konkursu Szkolnych Konfrontacji Muzycznych oraz II miejsce w VI Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Dwóch uczniów zdobyło II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Uczniowie zajęli III miejsce w Gminnej Gimnazjadzie Tenisa Stołowego chłopców. Uczennica gimnazjum zajęła VIII miejsce w Powiatowym Konkursie „Andrzej Średniawski i jego czasy”.

 

Pliki do pobrania:

HISTORIA SZKOŁY.pdf

Dla ucznia


Dla nauczyciela