Aktualności


24/04/2017

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoGimnazjaliści z Głogoczowa bezpiecznymi
użytkownikami dróg!

            Z wielką radością zawiadamiamy, że w Eliminacjach Gminnych XL Ogólnopolskiego Tur­nieju Bezpieczeństwa
w Ru­chu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, któ­re odbyły się 24 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w My­ślenicach, drużyna Publicznego Gimnazjum w Głogoczowie w składzie: Michał Tylek, Rafał Bajer, Bartłomiej Budek oraz Tomasz Tokarz zajęła II miejsce wśród sześciu reprezentacji różnych gimnazjów, zgło­szonych do tegorocznej rywaliza­cji.

            Każdy uczestnik konkursu musiał się wykazać praktycznymi umiejętnościami jazdy rowerem na torze przeszkód i po miasteczku ru­chu drogowego, jak również znajomością przepisów o ruchu drogo­wym.

            Na skrzyżowaniach i rondach nasi uczniowie bezbłędnie zaprezentowali swoje umie­jętności. Rywalizacja na torze przeszkód również nie okazała się przeszkodą w zdo­byciu ko­lejnych, cennych punktów. Bardzo dobrze rozwiązali także testy sprawdzające znajomość przepisów ruchu drogowego oraz sytuacji drogowych.

            Za zajęcie II miejsca reprezentująca nas drużyna otrzymała dyplomy i upomin­ki. Gra­tulujemy uczniom naszego gimnazjum i życzymy, aby zawsze pamiętali o byciu bez­piecznymi użytkownikami dróg!

 

 

Anna Ochender-Lebiest

21/12/2016

Boże Narodzenie 2016

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary i szczęścia...

życzy

Dyrektor Publiczengo Gimnazjum

wraz z Gronem Pedagogicznym, Pracownikami

oraz cała Społecznością Uczniowską

Dla ucznia


Dla nauczyciela